El quiròfan està equipat amb sistemes de darrera generació per practicar Cirurgia laparoscòpica i també cirurgia oberta. 

L'equip médic está altament especialitzat en la cirurgia mínimament invasiva (petites incisions) si el cas ho permet. Aquesta tècnica també es coneix com "LAPAROSCOPIA". En moltes ocasions això don lloc a una millor recuperació del pacient. 

En cas de la cirurgia proctològica, NO usem el làser, que NO ha demostrat superioritat en el tractament d'aquestes malalties. Sí que utilitzem les millors eines disponibles i tractaments basats en la evidència científica i la expertesa del equip. 

Per raons de rigor mèdic no es contesten les preguntes o dubtes dels pacients ni per telèfon ni per correu electrònic o altres mitjans.

SEMPRE cal una visita mèdica on el metge us escolta, us explora i us informa personalment.