Sempre que enfrontem una intervenció quirúrgica complexe, organitzem un equip adient a la situació: 2-3 cirurgians especialitzats en el cas concret que ocupa.

Treballem en coordinació amb altres cirurgians altament especialitzats quan el cas ho fa necessari.

La enfermería de hospitalització, de quirófan i les expertes en estomaterapia son altament qualificades. 

 

Per raons de rigor mèdic no es contesten les preguntes o dubtes dels pacients ni per telèfon ni per correu electrònic o altres mitjans.

SEMPRE cal una visita mèdica on el metge us escolta, us explora i us informa personalment.